Dirk Gotink: "We hebben de EU keihard nodig"

Auteur
Dirk Gotink
Gepubliceerd op
Filters
Nieuws

"In deze turbulente tijden heeft Nederland de Europese Unie keihard nodig", zegt NSC-lijsttrekker Dirk Gotink. Daarom ziet hij liever dat het Europees Parlement zich focust op belangrijke thema’s als defensie en buitenlands beleid, en niet gaat micromanagen op regelgeving.

Tussen de debatten door heeft Dirk tijd om vanuit de auto te bellen. Ook tijdens de rit van Deventer naar Brussel - dik twee uur - wordt er gewoon doorgewerkt. Het hoge werktempo was hij gelukkig wel gewend uit zijn tijd dat hij voor de Beierse Europarlementariër Manfred Weber werkte. "Ik heb veel van hem geleerd: bijvoorbeeld hoe je rustig moet blijven onder ingewikkelde omstandigheden. Eén ding tegelijk doen, dat is de sleutel. Als de dingen anders lopen dan je verwacht had, méébewegen."

Ja, je zou dat in verband kunnen brengen met karate, een sport die Dirk vroeger beoefende. Dat is in essentie een defensieve sport waarin je ook veel moet meebewegen. Dirk: "Maar dat ik karate deed is lang geleden hoor, haha! Dat was in de tijd toen ik nog een redelijk onstuimige puber was. Ik deed trouwens ook aan honkbal en voetbal. Tegenwoordig probeer ik af en toe een rondje op de wielrenfiets te doen of een stukje hard te lopen."

Ga 6 juni stemmen 

Terugblikkend op de campagne zegt Dirk: "Het belangrijkste van de campagne is om in de media aanwezig te zijn. Dat is best goed gelukt. Ik ben in Goedemorgen Nederland geweest, bij Op1, bij Sven Kockelman op de radio. Je moet de ruimte krijgen om je verhaal te vertellen. Nu komt het erop aan dat iedereen ook echt gaat stemmen donderdag. Praat met mensen in je buurt en overtuig hen dat het belangrijk is om naar de stembus te gaan donderdag!"

Wat hoopt Dirk dat is blijven hangen van alle campagne-activiteiten? "Dat ik me vanuit de inhoud inzet en dat ik de bestaanszekerheid van mensen ga verbeteren." Als voorbeeld noemt hij de betaalbaarheid van de energietransitie. "Er zijn Europees veel ambitieuze afspraken gemaakt, maar het vraagstuk van klimaatverandering is bijna technocratisch benaderd. Pas als de plannen in Nederland en in de provincie landen, zie je wat voor effect het heeft. In Utrecht kún je niet eens meer gasloos bouwen omdat het elektriciteitsnet helemaal vol zit. Ik vind dat Europa meer ruimte moet geven zodat landen zelf de regels kunnen invullen."

Het is trouwens niet zo dat Dirk twijfelt aan klimaatverandering. "Klimaatverandering is geen fabeltje en we moeten onze uitstoot beperken. Daarom hebben we een emissiehandelssysteem opgetuigd waarmee grote industrieën gestimuleerd worden om minder CO2 uit te stoten. Dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Dit soort slimme maatregelen, prima. Maar laat de EU zich alsjeblieft niet bemoeien met details zoals het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen in een Nederlandse gemeente."

Maar zulke maatregelen - die oplaadpunten - komen toch niet spontaan op? Daar heeft dan toch de meerderheid van het Europees Parlement zijn goedkeuring aan gegeven? Dirk: "Dat klopt, niet alleen de linkerkant maar ook een deel van de liberalen en christendemocraten heeft hiervoor gestemd. Ik maak me dus enorme zorgen over de uitvoerbaarheid van zulke wetgeving. Als je ziet waar de Europese landen de komende tijd mee opgezadeld worden, daar schrik ik echt van."

Goed bestuur betekent vooral corruptie bestrijden

Goed bestuur betekent voor Dirk in Europa vooral: het bestrijden van corruptie en het versterken van de democratie en rechtsstaat. "De gevallen van buitenlandse inmenging en omkoping die we gezien hebben: dat is zeer zorgelijk. Het ondermijnt het vertrouwen in de instellingen. Ik wil bijvoorbeeld werken aan een verbod op betaalde nevenfuncties voor parlementariërs. Je kunt als Europarlementariër nog steeds uitgenodigd worden door Pakistan, een paar daagjes lekker in een vijfsterrenhotel worden gefêteerd. En als er daarna een kritische resolutie over dat land wordt opgesteld, dan krabbel je je toch even achter de oren: want ze waren zo aardig in Karachi."

Of dat een reëel streven is, of hij daar een meerderheid voor kan vinden in het Europarlement? Dirk: "Ik denk dat die meerderheid binnen handbereik is. Tijdens Qatar-gate (toen Europarlementariërs betrapt werden dat ze geld aannamen van de Golfstaat) zijn we niet ver genoeg gegaan. Maar de nieuwe, wat jongere, generatie Europarlementariërs heeft andere mores. Tegelijkertijd moeten we wel zien of de radicaal-rechtse flank van het parlement hierin meegaat."

Samenwerken zonder gemeenschappelijke schulden 

Een laatste punt wat Dirk naar voren wil brengen is dat de Europese Unie geen ‘schuldenunie’ moet worden. "Het is belangrijk dat we samenwerken op defensie, maar we hoeven hiervoor geen gemeenschappelijke schulden aan te gaan, zoals Frankrijk graag wil. Dat land heeft nu een behoorlijk begrotingstekort, en zit daarom enorm te drukken om gezamenlijke leningen aan te gaan. Ik wil niet dat wij straks het Franse begrotingstekort gaan betalen."

"Wat mijn ideale Europese Unie is? Dat is een unie gebouwd op het sterke fundament van gezonde democratieën die zorgt voor vrede, welvaart en veiligheid. We gaan enorm turbulente tijden tegemoet. Er is oorlog op het continent, de economische situatie is onzeker, we hebben jarenlang gratis geld uitgegeven, als de inflatie stijgt worden de pensioenen opgegeten. We hebben te maken met lidstaten die geen gezonde democratie meer zijn; Hongarije zou nu niet meer aan de toetredingscriteria voldoen. We hebben te maken met grote geopolitieke onzekerheid. Je moet wel een erg roze bril op hebben als je deze omstandigheden met een smile tegemoet treedt. Het drukt soms wel echt wel op mijn gemoed. We hebben de EU keihard nodig om een schild te zijn in deze turbulente tijden."

Wil je meer weten over de visie van NSC voor Europa? Luister dan hier de podcast waarbij Pieter Omtzigt en Dirk Gotink in gesprek gaan over het belang van goed bestuur in Europa.

Over de auteur

Gerelateerde items