Disclaimer

NSC streeft naar nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Hoewel we ons best doen om juiste en volledige informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle informatie foutloos is. Gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Als je onjuistheden opmerkt, zullen we ons best doen om deze snel te corrigeren.

We wijzen erop dat we niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze site of het gebruik van de inhoud.

Copyright

Wil je iets van deze site gebruiken voor niet-commerciële doeleinden wordt dat doorgaans toegestaan, op voorwaarde dat de context van het materiaal wordt gerespecteerd en deze website als bron wordt vermeld. Commercieel gebruik, verspreiding of beschikbaarstelling aan derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Links naar externe websites worden ter informatie verstrekt en zijn zorgvuldig geselecteerd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.