Verdeel en heers-strategie van Xi in Europa

Auteur
Reinout van Malenstein
Gepubliceerd op
Filters
Nieuws

Verdeel en heers-strategie van Xi in Europa

Xi Jinping is voor het eerst sinds vijf jaar in Europa. Zijn COVID-beleid heeft gefaald en de Chinese economie doet het slecht doordat Xi zijn eigen cult en ideologie belangrijker vindt. Op zijn lijstje staan drie landen: Frankrijk, Servië en Hongarije. En deze drie landen zijn ook meteen de beste drie landen voor Xi om te halen uit zijn reis wat hij wil: een verdeeld Europa, meer handel, en de Chinezen en andere niet-Westerse landen angst inboezemen over de NAVO.  Deze reis is het perfecte voorbeeld van China’s Europa strategie. Het doel van China is om Europa verdeeld te hebben. Verdeel en heers is het motto van Xi. De doelen per land zijn als volgt:

Frankrijk: Verdeel, heers en handel

Met zijn bezoek aan Frankrijk laat Xi zien dat Frakrijk en Duitsland het oneens zijn met elkaar over China. Duitsland wil blijven samenwerken, en heeft zelfs de investeringen in China opgeschroefd. Frankrijk wil strategisch samenwerken en wellicht de-risken.  Bondskanselier Scholz wil niet bij de meeting zijn omdat hij al zelf naar China was gereisd, hetzelfde kunstje wat hij een paar jaar terug ook al had geflikt. Net als de vorige keer in 2023, zijn het wederom Von der Leyen en Macron die een meeting met Xi hebben, nadat Scholz daar al op audiëntie is geweest in Beijing. Als Scholz dapper was geweest had hij erop vertrouwd dat de Duitse economie die namelijk ook voor China gigantisch belangrijk is, het prima kan hebben als sterker op wordt getreden tegen China om China juist een land te maken dat zich wel houdt aan de Europese regels. De huidige praktijk van Chinese bedrijven die hier op de markt komen met oneerlijke voordelen ten opzichte van de EU interne marktspelers, is natuurlijk niet lange termijn te handhaven. Op die manier concurreren wij onszelf helemaal kapot.

Daarnaast kan Xi meteen de economische banden met Frankrijk aanhalen die China zo hard nodig heeft nu China in economische malaise verkeert. Premier Li mocht als eerste premier sinds lange tijd niet over de economische situatie praten, en de werkloosheidscijfers worden al geruime tijd niet meer gepubliceerd. Handel met Frankrijk intensiveren en dan ook nog eens verdeeldheid zaaien in Europa, twee vliegen in één klap! Laten we hopen dat Frankrijk zich niet zoals Duitsland laat verleiden, en de route van de-risken gaat volgen.

Servië: De NAVO is een agressieve krijgsmacht en een vijand van China

Het bezoek aan Servië dient Xi om het Westen en specifiek de NAVO in een slecht daglicht te zetten voor de eigen Chinese bevolking, maar ook voor andere niet democratische landen in de wereld. Hij heeft hiervoor de herdenking van het bombardement van de NAVO op de Chinese ambassade in Belgrado gepakt. Door erop te wijzen dat de NAVO de Chinezen heeft aangevallen, kan hij bepleiten dat NAVO niet een defensie alliantie is maar dus ook aanvalt. Gemaakte excuses hiervoor door de NAVO en Bill Clinton voor deze grove vergissing maken Xi niks uit. Het helpt hem bij de beeldvorming van een agressieve NAVO. Dit helpt Xi om een hoog militair budget in eigen land te voeren, en dit te verhogen.

Dit betekent dat wij in Nederland ruimschoots aan onze NAVO-norm moeten voldoen. Daarnaast moeten wij ook binnen de Europese poot van NAVO kijken hoe wij ons materiaal beter op elkaar af kunnen stemmen in de defensie-industrie.

Daarnaast verhoogt het hogere militaire budget in China de dreiging met oorlog met Taiwan ook. Xi Jinping heeft recent gezegd er een hereniging komt met Taiwan, in plaats van een vreedzame hereniging, hetgeen altijd de partijlijn was. De oorlog tussen China en Taiwan is aldus weer een stap dichterbij gekomen. Als wij nu al de tekenen aan de wand zien, laat ons dan niet dezelfde fouten maken als bij de annexatie van de Krim door Rusland in 2014.  Weet dat die oorlog er zeer waarschijnlijk gaat komen. Ondernemingen in Nederland en Europa dienen te de-risken van China. Momenteel wordt bijna alles geproduceerd in China. Dit is een risico voor bedrijven die afhankelijk zijn voor hun producten en grondstoffen van China, denk ook aan de schaarste qua mondkapjes in COVID-tijd. Indien er geen producten kunnen komen uit China, door eventuele sancties als gevolg van het toenemende conflict tussen China en Taiwan, is het goed als ondernemingen nu al op zoek gaan naar alternatieven voor grondstoffen en productie. Bijvoorbeeld in Europa. Indien er dan sancties worden ingesteld, of ergere dingen zoals oorlog komen, dan zijn onze Nederlandse en Europese ondernemers en consumenten veilig, en draait onze economie gewoon door. Tegelijkertijd verzwakt de-risken de Chinese economie. Wellicht genoeg om China in te laten zien dat men van Taiwan af moet bijven. Het signaal helpt Taiwan dus.

Hongarije: Handel en de EU van binnenuit kapot maken

Wat Xi en Orban bespreken zullen wij waarschijnlijk nooit weten. Hongarije heeft geen vrije pers en Orban is niet transparant in wat hij zegt en doet. Wel kunnen wij ervanuit gaan dat Orban meer handel met China zal krijgen. Het is te hopen dat dit niet op Chinese investeringen in de kritieke infrastructuur in Hongarije zal zien. Daarnaast zal Mark Rutte’s NAVO kandidatuur hoogstwaarschijnlijk op tafel liggen. Orban is een vriend van Xi. Hongarije heeft nog niet ingestemd met Rutte, en Rutte zelf komt net uit China. Deze situatie is een goed voorbeeld van slecht bestuur. Het is verschrikkelijk dat de rechtsstaat in Hongarije er zo slecht aan toe is en dat ook de vrijheid en democratie daar zo ontzettend onder druk staan. Xi zal deze kans gebruiken om zijn macht bij Orban en Hongarije verder te vergroten en de EU van binnen proberen kapot te maken. Corruptie in de EU is een probleem dat ook zeker banden heeft met China. Er moeten strenge regels zijn qua transparantie om dit te voorkomen. Er moet ook een duidelijk protocol komen voor de volgende verkiezing van een NAVO topman of vrouw. Onder Xi heeft China al meer dan 10 jaar lang geprobeerd het Oosten van Europa af te zetten tegen het Westen van Europa. Dit door het bekende Chinese verdeel en heers-spel waarin allerlei specifieke handels beloftes en investeringen per land worden gedaan. Dit soort afspraken leidt tot ongewenste buitenlandse inmenging in de EU qua kritieke infrastructuur, politie, en andere zaken. Dit moeten wij tegengaan met Europese wetgeving.

Conclusie

Laten we eerlijk zijn, als China het beste voor heeft met de EU en haar systemen was er wel een EU-China top opgezet. Dit is natuurlijk niet in het voordeel van een dictator die China groot wil zien en de EU klein en verdeeld wil hebben. Vandaar de agenda: Frankrijk, Servië, Hongarije: 1. Verdeel Europa en krijg meer handel, 2. Herinner het eigen volk dat NAVO de vijand is 3.  Werk samen met een EU-vriend om de EU van binnen kapot te maken. Vijf dagen wel besteed in Europa voor Xi. Tijd voor ons om Europa middels meer investeringen in de NAVO te versterken, en de macht van China middels Europese economische wetgeving te beperken!

Over de auteur

Gerelateerde items