Reinout van Malenstein

Kandidaat 3 EU

Na decennia actief te zijn geweest in China en Nederland met het recht, vormen voor Reinout van Malenstein vrijheid, democratie en rechtstaat de parels van onze samenleving. Deze parels moeten versterkt worden. Oneerlijke concurrentie uit China moet worden tegengegaan, en er moet meer aandacht komen voor het MKB. Reinout wil zich vanuit Overijssel in Brussel inzetten voor goed bestuur en wil Europese voorstellen toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

Reinout van Malenstein

Wederzijds begrip en respect zijn essentieel

“Jarenlang heb ik bedrijven die actief zijn in China geadviseerd. Ik heb talloze bedrijven geholpen bij het navigeren door regelgeving, contracten, geschillenbeslechting en andere juridische kwesties. Mijn drijfveer is een goede samenwerking te realiseren en verschillende culturele kloven te overbruggen. Ik geloof in het belang van wederzijds begrip en respect tussen landen en organisaties.”

Video afspelen

Reinout va Malenstein wordt geïnterviewd

Gepubliceerd door Reinout van Malenstein