Vaststelling verkiezingsprogramma "Beperk en Versterk Europa" tijdens ledenbijeenkomst

Gepubliceerd op
Filters
Nieuws

Het definitieve verkiezingsprogramma van NSC Europa wordt vastgesteld op het congres van NSC op 6 april, via een democratisch proces. NSC neemt voor het eerst deel aan de Europese verkiezingen van 6 juni dit jaar en streeft naar aansluiting bij de Europese Volkspartij (EVP).

Het concept verkiezingsprogramma richt zich op vier hoofdthema’s:

  1. vrede en veiligheid
  2. immigratie
  3. economie
  4. goed bestuur

NSC pleit voor het versterken van veiligheid en immigratie, en tegelijkertijd voor een terugkeer naar de essentie van het economisch beleid van de EU. Op het gebied van goed bestuur staat NSC onwrikbaar voor de rechtsstaat, democratie en de vrijheid van meningsuiting, die als fundament dienen. Landen die deze waarden niet waarborgen, verdienen volgens NSC geen Europese steun, laat staan miljarden.

Dirk Gotink, lijsttrekker voor de EU-verkiezingen van NSC, verklaart: “Bestaanszekerheid en goed bestuur vormen de kernprincipes van NSC, en deze zullen altijd worden gebruikt als toetssteen voor de besluiten die in Europa worden genomen. NSC hecht waarde aan de stem van mensen en hun ervaringen, wat onze basis vormt. Ik sta voor het versterken van wat bijdraagt aan bestaanszekerheid en goed bestuur, terwijl we een pas op de plaats maken waar deze in het gedrang komen.”

Gerelateerde items