Susan Faal-Takak

Kandidaat 6 EU

Als veiligheidsadviseur en voormalig Statenlid heeft Susan Faal-Takak ervaren dat de invloeden vanuit Brussel en de wereld krachtig en voelbaar zijn in Europa. Zij wil zich inzetten voor veiligheid, bestaanszekerheid, welvaart en dialoog in Europa en het versterken van de interne Europese markt.

Susan Faal-Takak

Veiligheid, bestaanszekerheid en een sterke democratie

“Ik wil mij inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van mensen en ondernemers én het versterken van de economie. De geopolitieke spanningen en de georganiseerde misdaad in de wereld zijn in Nederland en Europa niet meer weg te denken en voelbaar lokaal, regionaal, nationaal en in Europa. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in huis, op straat, op het werk en op internet. Om in vrijheid te kunnen leven zijn een sterke democratie, rechtsstaat en veiligheid essentieel. Daarnaast heeft veiligheid een grote invloed op de bestaanszekerheid van mensen en ondernemers. Onvoldoende bestaanszekerheid leidt tot onzekerheid en kan ingrijpende consequenties hebben. Om de welvaart te bevorderen en daarmee de interne markt en het concurrentievermogen te versterken, zullen bestaande Europese richtlijnen moeten worden herzien en in sommige gevallen worden aangepast zodat het makkelijker wordt voor ondernemers, met name Mkb’ers, om zich daarop te beroepen en ook om voor innovatietrajecten in aanmerking te komen. Daarnaast zal mijn streven zijn om de kennis en kunde van de ondernemers in Nederland en Europa, onder andere op tech-gebied, meer te positioneren en stimuleren zodat we minder afhankelijk worden van internationale grote ondernemers.”

Video afspelen

Susan Faal wordt geïnterviewd