Ronald de Bruin

Kandidaat 5 EU

De ervaring die Ronald de Bruin heeft met het managen van Europese organisaties op het gebied van onderzoek, innovatie en cybersecurity wil hij binnen de EU inzetten om te werken aan een beter bestuur, innovatiekracht en een veilige en betrouwbare digitale leefomgeving.

Ronald de Bruin

Duurzame vrede, veiligheid en voorspoed in Europa

“Mijn politiek ideaal is om vanuit onze gedeelde Europese waarden, een duurzame vrede, veiligheid en voorspoed in Europa te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties. Het vergt constante aanpassing en verbetering om in te blijven spelen op de veranderingen in de onze maatschappijen in de wereld. Het Europese project is daarom niet af, maar steeds werk in uitvoering. Mijns inziens streven we naar samenwerking op basis van subsidiariteit en niet naar een federaal Europa. Het liefst draag ik bij aan een beter bestuur van de EU, met name aan de oprichting van een ethisch orgaan in het Europees Parlement en een verantwoorde uitbreiding van de Europese Unie. Daarnaast zet ik het liefst mijn tanden in het vormgeven van onze digitale toekomst, inclusief de veiligheid en betrouwbaarheid daarvan en onderzoek en innovatie. Ik wil mij graag inspannen om de fraudegevoeligheid van de EU-instellingen, en die van het Europees Parlement in het bijzonder, te minimaliseren. Dit is van cruciaal belang om het vertrouwen van burgers in deze instellingen en daarmee het Europese project te behouden.”

Video afspelen

Ronald de Bruin wordt geïnterviewd