Femke van der Meulen

Kandidaat 2 EU

Femke van der Meulen komt uit Utrecht. Met haar ervaring als gevangenisdirecteur, onderzoeker en inspecteur wil Femke van der Meulen zich in Brussel inzetten voor maatschappelijke stabiliteit en solidariteit, duurzaamheid, veiligheid en verantwoorde migratie. 

Femke van der Meulen

Vrede, veiligheid, vrijheid en welvaart in Europa

“Voor mij is het belangrijk om het NSC-geluid over Europa van ‘beperk en versterk’ goed uit te dragen. Hierbij richt ik me allereerst op het bevorderen van ‘vrede en veiligheid’ door ervoor te zorgen dat Europa minder afhankelijk wordt van landen buiten Europa voor onze defensie, digitale vrijheid en veiligheid, energie, voedsel en medicijnen. Ten tweede sta ik voor een verantwoorde instroom van migranten naar Europa en naar Nederland. Tenslotte wil ik voorkomen dat concurrentiekracht van Europa verder afneemt en dat er nog meer schulden worden gemaakt. Voor deze ontwikkelingen is goed bestuur, transparante besluitvorming en een vermindering van de regeldruk nodig. Daarnaast wil ik een open-lijn tussen Brussel en Den Haag zodat Nederland weet wat er in Europa speelt, dat het Nederlandse geluid tijdig in Brussel wordt gehoord en dat – daar waar het niet anders kan – aan de noodrem kan worden getrokken. Op deze manier is het mijns inziens mogelijk om de vrede, veiligheid, vrijheid en welvaart in Europa en dus ook in Nederland te garanderen.”

Video afspelen

Portret van Femke van der Meulen