Vincent Verouden

Kandidaat 9 EU

Zijn ruime Europese ervaring als econoom wil Vincent Verouden inzetten op de thema’s bestaanszekerheid en duurzaamheid. Met name wil hij zich focussen op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de noodzakelijke klimaat- en energietransities voor burgers en bedrijven.
 

Vincent Verouden