Daniel Post

Kandidaat 14 EU

Daniel Post is specialist op het gebied van Big Tech, Intellectueel eigendom, AI, mensenrechten en cultuur. Daarnaast wil hij zich in te zetten voor de visserij. Zijn doel is om de jongeren meer te betrekken bij de Europese politiek.

Daniel Post